İRAN’IN YUMUŞAK GÜÇ KAYNAĞI OLARAK ŞİİLİK VE YUMUŞAK GÜCÜN SÜRDÜRÜLMESİNDE İİKK’NİN ROLÜ (İSLAMİ İLİŞKİLER VE KÜLTÜR KURUMU)

Özet (Öz)

İRAN’IN YUMUŞAK GÜÇ KAYNAĞI OLARAK ŞİİLİK VE YUMUŞAK GÜCÜN SÜRDÜRÜLMESİNDE İİKK’NİN ROLÜ (İSLAMİ İLİŞKİLER VE KÜLTÜR KURUMU)

Maddi güç unsurlarına dayanan sert güç dışında yumuşak güç; bir devletin tarihî ve kültürel değerleriyle uluslararası alanda oluşturduğu cazibe ve bu cazibeden elde ettiği faydayı tanımlamaktadır. İran da tarihî ve kültürel mirası üzerinden oluşturduğu yumuşak gücünü etkili bir şekilde kullanmakta, bu güç sayesinde uluslararası alanda elde ettiği faydayı maksimize etmeye çalışmaktadır. İran, yumuşak gücünün önemli bir kısmını velayet-i fakih teorisi ile Şiiler nezdinde kendisi için oluşturduğu kutsallığa dayandırmakta ve oluşturduğu bu kutsallık sayesinde Şiilerin yaşadığı ülkeler üzerinde büyük bir nüfuz elde etmektedir. Orta Doğu dış politikasında Şii merkezli yumuşak gücünü sık sık kullanan İran, bu sürekliliği de oluşturduğu bazı kurumlar ile sağlamaktadır. Bu bağlamda İslami İlişkiler ve Kültür Kurumu (İİKK) en önemli kurumlardan biridir. Kurumun Londra şubesi dışındaki diğer şubeleri Müslüman ülkelerde bulunmakta ve düzenlediği etkinlik, konferans ve seminerlerle sahip olduğu tarihî ve kültürel değerleri bu ülkelerde tanıtmaktadır. Başta Müslüman ülkeler nezdinde olmak üzere uluslararası alanda İran’ı bir cazibe merkezi hâline getirmeye veyahut İran’a karşı mevcut olumsuz algıyı kırmaya çalışmaktadır. Yumuşak bir güç kaynağı olarak Şiilik ve İİKK’nin konusunu oluşturduğu bu makalenin amacı, İran’ın Şiilik üzerinden elde ettiği yumuşak güç ve bu yumuşak gücün sürekliliğini sağlamak için kurduğu İslami İlişkiler ve Kültür Kurumu’nu incelemektir. Makalede ulaşılan temel sonuç; Şiilik inancının İran için önemli bir yumuşak güç kaynağı olduğu, İİKK gibi kurumlarla bu gücün sürekliliğinin sağlanmaya çalışıldığıdır. Makalede tarihsel- betimleyici yöntem kullanılmıştır. Bu çerçevede İran’ın yumuşak gücünün dayandığı kaynakların hem tarihî hem de günümüzdeki durumları verilerek konu ele alınmaya çalışılmıştır. Aynı yöntem İİKK’nin ele alınmasında da kullanılmıştır.

Ayrıntılar

Makale Dili Türkçe
Makale Türü Araştırma Makalesi
Makale Alanı Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi
Yayınlandığı Sayı 3. Sayı
Sayfa 88-109

Kaynakça

Bu makaleye nasıl atıf yapılır?