Yayın Politikası

Türkiye İran Araştırmaları Dergisi (TİAD), “Hakemli Dergi” statüsünde, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır. TİAD, makaleler için herhangi bir gönderim ücreti, editöryal işlem ücreti ya da yayın ücreti talep etmemektedir. Makalelerin hakemlik süreci tamamlanıp yayımlamak için sıraya alındıktan sonra yazarlara telif ücreti ödenir. (TİAD), Açık Erişim Politikası’nı benimsemektedir. Bu çerçevede bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapılması şartıyla, dergide yayımlanan makalelerin; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın internet aracılığıyla erişebilmesini, indirilebilmesini, kopyalanabilmesini, basılabilmesini, taranabilmesini ve her türlü yasal amaç için kullanılabilmesini kabul eder. 

Bilimsel içeriğin doğru ve uygun olarak yayımlanabilmesi için bütün çalışmalar, konusunda uzman iki hakem tarafından değerlendirilmekte olup değerlendirme sürecinde hakem ve yazar isimlerinin saklı tutulduğu çift kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Hakem raporları beş yıl süreyle saklanmaktadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilerek üçüncü hakemin olumlu veya olumsuz görüşüne göre nihai karar verilmektedir.

Yazarlar, hakemlerin ve yayın kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate almak zorundadır. Katılmadıkları hususların olması durumunda gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Dergideki hakemlik sürecinde editör, hakem atarken hakemin aday makalenin kaleme alındığı akademik disiplin ve konuda yetkin olduğuna dikkat eder. Editörler tarafından hakemlerin makale yazarıyla çıkar ilişkisi içerisinde olmamasına ve bağımsız hakem atanmasına dikkat edilir. Makalenin editör tarafından ön değerlendirme aşaması on gün; hakem tarafından değerlendirme süreci ise dört haftadır. Fakat makalelerin yayımlanması hakem sürecinin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilmektedir. TİAD'da yayımlanması için makalelerini gönderen yazarlar, derginin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar. Makalelerin gönderi tarihinden itibaren telif hakkı TİAD'a aittir. Hakemlik süreci sona eren ve kabul edilmeyen makalelerin telif hakkı yazarına aittir.

Aday makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Yayın süreci bitmeden ikinci bir dergiye makale gönderildiğinin “duplikasyonun” tespit edilmesi durumunda TİAD, yasal işlem başlatabilir.