Hakkımızda

Türkiye İran Araştırmaları Dergisi (TİAD), Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki defa yayımlanan uluslararası bilimsel bir araştırma dergisidir. TİAD; İran’ın kültürel, tarihî, sosyal, siyasal ve ekonomik yönlerini ele alan araştırma, inceleme, tanıtma içerikli bilimsel çalışmaları elektronik ortamda okuru ile paylaşan hakemli bir dergidir. Dergiye Türkçe ve İngilizce çalışmalar kabul edilmektedir. Dergi, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlanmaktadır. TİAD'ın Açık Erişim Politikası gereğince bütün sayılara ücretsiz erişim sağlanmaktadır.

TİAD, özgün ve tarafsız bir akademik bakış açısıyla geçmişten günümüze bölgesinde önemli bir ülke olan İran’a ilişkin üretilecek nitelikli çalışmalarla uluslararası akademik literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. TİAD, orta ve uzun vadede İran’a ve İran’ın nüfuz coğrafyasına dair Türkiye merkezli yeni bir bakış açısı oluşturmayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra derginin, araştırmacılar için İran’a dair yeni bulgu ve fikirlerini dile getirilebileceği uluslararası akademik bir platform olması da düşünülmektedir. Dergide İran’a ilişkin dinî, felsefi, tarihî, ekonomik, siyasi ve sosyokültürel bağlamı esas olan özgün çalışmalarla bilime katkı verme odaklı bir yayın politikası izlenmektedir.

TİAD, İran araştırmalarına ilişkin Batı dillerindeki akademik alanyazını önemsemekle birlikte birincil kaynaklara ve saha çalışmalarına dayanan analitik bakış açısına sahip özgün araştırmaları öncelemektedir. TİAD, modern İran’a ilişkin sosyal ve beşerî bilimler temelinde kaleme alınan çalışmalara öncelik vermekle birlikte modern dönem öncesine ait özgün araştırma makalelerine de yer vermektedir. Bu kapsamda analitik bir bakış açısı ve disiplinlerarası bir yaklaşımla İran’ı merkeze alarak diğer ülkelerle İran arasında karşılaştırmalı araştırmalar, yayın politikasının hedefleri arasındadır. TİAD; kuramsal, orijinal ve analize dayalı makalelerin yanı sıra araştırma notları, raporlar, gezi notları, kitap ve tez tanıtımı/eleştirisi, çalıştay ve sempozyum gibi bilimsel toplantıların çıktıları ve bunlara dair değerlendirme notlarını yayın olarak kabul etmektedir.