Hakemler İçin Bilgi

Türkiye İran Araştırmaları Dergisi (TİAD), makale başvurularını değerlendirme sürecinde hem hakem hem de yazar bilgilerinin gizli kaldığı çift kör hakem sistemini kullanır. İnceleme sürecindeki makalelerde yazarlar ve hakemler doğrudan iletişime geçemez.

Hakemlerin Yükümlülükleri

 • Hakemler, kendi alanları ile ilgili çalışmaları incelemeyi kabul etmeli, alanları dışındaki çalışmaları incelememelidir.
 • Hakemler, çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşündüklerinde makaleyi reddederek, dergi editörünü bu konuda bilgilendirmelidir.
 • Hakemler, gönderilen makaleyi yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek yayına uygun olup olmadığına karar verir.
 • Makaleyi değerlendirmeleri talep edilen hakemlerin, kendilerine belirtilen süre içinde değerlendirmeyi yapacakları veya yapamayacaklarını bildirmeleri beklenir.
 • Hakemler, makale değerlendirme sürecini tarafsız, objektif ve gizlilik içerisinde tamamlamalıdır.
 • Hakemler, makale değerlendirmelerinde yapıcı bir üslup kullanmalı aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadelerden kaçınmalıdır.
 • Hakemler, makale yazarının kim olduğunu öğrenmeye ilişkin editörden bilgi talebinde bulunmamalıdır ve bu yönde herhangi bir girişimden kaçınmalıdır.
 • Hakemler, gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaların içeriğini ancak yayımlandıktan sonra kullanabilirler.
 • Hakemler, yazarların çalışmasına bilimsel olarak katkı sağlayacak atıflar önerebilir.
 • Hakemlerin, yazar hakkındaki verilere erişmesi durumunda değerlendirme süreci sona erdirilmelidir.
 • Hakemler, makaleyi değerlendirdikten sonra sistemde yer alan değerlendirme formunu doldurmalıdır.
 • Hakemler, ret verecekleri makaleler için gerekçelerini hakem raporunda açık ve ayrıntılı biçimde yazmalıdır.