İRAN İSLAM CUMHURİYETİNDE KADIN AKTİVİZMİ: SİYASAL İTTİFAK VE MÜZAKERECİ SİVİL TOPLUMUN OLUŞUMU

Özet (Öz)

İRAN İSLAM CUMHURİYETİNDE KADIN AKTİVİZMİ: SİYASAL İTTİFAK VE MÜZAKERECİ SİVİL TOPLUMUN OLUŞUMU

Yayın dili İngilizce olarak kaleme alınan İran İslam Cumhuriyeti’nde Kadın Aktivizmi: siyasal ittifak ve müzakereci sivil toplumun oluşumu başlıklı bu eser, 2021 yılında Samira Ghoreishi tarafından doktora tezinin kitaplaştırılması sonucu oluşturulmuştur. Yazar Ghoreishi, Yeni Zelanda Auckland Üniversitesi’nde siyasal bilimler alanında doktora derecesini tamamlamış olup İran kökenlidir. İranlı feminist araştırmacının kadın ve çocuk hakları konularında uzmanlaştığı bilinmektedir. Küreselleşmenin dünya genelinde daha keskin olarak kendini gösterdiği 90’lı yıllardan itibaren İran’daki toplumsal mücadelelere olan etkisini inceleyen yazar, siber aktivizm ve kamusal aktivizm konularında akademik çalışmalara sahiptir.

 

Ayrıntılar

Makale Dili Türkçe
Makale Türü Yayın Tanıtım/İnceleme
Makale Alanı Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi
Yayınlandığı Sayı 3. Sayı
Sayfa 110-114

Kaynakça

Bu makaleye nasıl atıf yapılır?