HİCRİ KAMERİ I. YÜZYILIN BAŞINDAN SONUNA KADAR ARAPLARIN İRAN FETHİNDE İRANLILARIN ROLÜ (GRUPLAR, SEBEPLER VE ÇEŞİTLİ İŞ BİRLİKLERİ)

Özet (Öz)

HİCRİ KAMERİ I. YÜZYILIN BAŞINDAN SONUNA KADAR ARAPLARIN İRAN FETHİNDE İRANLILARIN ROLÜ (GRUPLAR, SEBEPLER VE ÇEŞİTLİ İŞ BİRLİKLERİ)

Müslüman Arapların İran’ı nasıl fethettiği ve Sasani İmparatorluğu’nun çöküşü hakkında farklı teoriler ortaya atılmıştır. Arapların neden ve nasıl büyük Sasani İmparatorluğu’nu yıkmayı başardıkları ve dönemin İran topraklarını yaklaşık olarak yüz yılda nasıl baştanbaşa ele geçirdikleri mühim bir konudur. Fakat bu çalışmanın ana konusu İranlıların, İran’ın fethinde nasıl bir rol üstlendikleri ve fatihlerle nasıl iş birliği yaptıklarıdır. İranlılar canlarını, mallarını, makamlarını korumak, şartların baskısı ve korku gibi sebeplerden dolayı Araplarla iş birliğine yönelmiştir. İranlıların, Araplarla iş birlikleri casusluk, muhbirlik, barındırma ve askerî destek gibi konuları kapsamaktadır. Bu araştırmaya konu olan zaman dilimi, Ebu Bekir’in halifeliği dönemindeki ilk fetihlerle başlayıp III. Yezdicerd’in ölümü ve Hicri I. asrın sonuna kadar devam etmektedir.

Ayrıntılar

Makale Dili Türkçe
Makale Türü Tercüme
Makale Alanı Tarih
Yayınlandığı Sayı 3. Sayı
Sayfa 115-128

Kaynakça

Bu makaleye nasıl atıf yapılır?